Proje Hedefleri

Öncelikli Sektörler: Makine ve Yedek Parça Üretimi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, sözleşme otoritesi T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan, Amasya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından yürütülen Amasya Ortak Kullanım Merkezi Projesi, ilin sosyoekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlanıyor.

Bu amaca, Amasya ilinde faaliyet gösteren oto sanatkârları ve ağaç işleri sektörlerindeki küçük ölçekli işletmelerin rekabet güçlerini artırarak ulaşılması hedefleniyor.

Amasya OKM Projesi öncelikli olarak Amasya il merkezi ve ilçelerinde bulunan esnaf ve sanatkâr işletmeler1 ile KOBİ’lere hizmet sağlayacak olan bir ortak kullanım atölyesi ve danışmanlık merkezinin oluşturulması olarak tanımlanabilir.

Projenin hedef kitlesi içerisinde çevre illerde olan aynı vasıftaki işletmeler de bulunuyor.

Finans kaynaklarına erişim sorunu çeken küçük ölçekli işletmelerin son teknolojiye sahip ekipmana ulaşımını ve üretim sürecinde kullanmalarını sağlamak projenin asıl amacını oluşturuyor. Yani Amasya OKM Projesi bu amaç doğrultusunda kendi dükkanında ekipman yetersizliği nedeniyle tasarladığı üretimi yapamayan üreticilere üretim alt yapısı sağlayarak, nihai ürünün bileşenlerini son teknolojiye sahip ekipman ile üretilmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Ayrıca bu işletmelere eğitim ve danışmanlık hizmeti sunularak işletmelerin kendilerini geliştirmesine katkı sağlanması da hedeflerin arasında yer alıyor.

Öncelikli Sektörler: Makine ve Yedek Parça Üretimi

Ortak kullanım altyapısının işler hale getirilmesi

Bu bileşen kapsamında 2 ana faaliyet gerçekleştirilecektir:

 1. Ortak kullanım atölyesi için iş planı ve hizmet sağlama rehberleri
 2. Ortak kullanım atölyesinin hizmete alınması

Bu aşamada “değer kayıplarının” nerede olduğunu bulmak ve alınacak kolektif önlemleri tanımlayabilmek için 50 örnek işletme üzerinde derinlemesine rekabetçilik analizi ve çalışması yapılacaktır.

Ortak kullanım atölyesi için hazırlanacak iş planı,

 • Pazar araştırması
 • Hizmet ana hatlarının tanımlanması (üretim ve hizmet desteği, küçük işletme danışmanlık hizmetleri)
 • Fiyatlandırma ve pazarlama stratejisi
 • İnsan kaynakları planı
 • Finansal plan
 • İşletme planı
 • Finansal tablolar (tahmini)

kısımlarından oluşacaktır.

İş planının hazırlanmasından sonra ortak kullanım atölyesinin hedef gruplarına sağlıklı hizmet sunabilmesi için, ortak kullanım atölyesi personeline yönelik uygulama rehberleri oluşturulacaktır.

Bu uygulama rehberleri her bir hizmet birimine yönelik olarak hazırlanacaktır.

Karlı sürdürülebilirlik, müşteri portföyü oluşturulması ve takibi, kalite değerlendirme ve yönetim sistemleri, müşteri ilişkileri rehberi, izleme ve değerlendirme sistemleri kurulması gibi konuları içerecektir.

Ortak kullanım atölyesinin hizmete alınması için;

 • İnsan kaynakları tabanı oluşturulacaktır.
 • Makina ekipman kurulumu gerçekleştirilecektir.
 • İşe alım süreçleri gerçekleştirilecektir.
 • Personel eğitimi yapılacaktır.
 • Gerekli tanıtım çalışmaları yapılacaktır.

Öncelikli Sektörler: Makine ve Yedek Parça Üretimi

İş geliştirme hizmetlerinin sağlanması

İş geliştirme hizmetlerinin sağlanması kapsamında iki ana eksen olacaktır:

 1. Standart iş geliştirme
 2. Belli bir alana odaklanmış, uzmanlaşmış iş geliştirme ve rekabet edebilirliği arttırma programları

Standart iş geliştirme ekseni altında; projenin başlangıç döneminde yapılacak olan ihtiyaç analizleri doğrultusunda programlar geliştirilecek ve hedef kitleye ulaşımı sağlanacaktır. En az 30 mobilya ve 30 oto sanatkârının bu programlardan faydalanması beklenmektedir.

Uzmanlaşmış iş geliştirme ekseni altında; ortak kullanım atölyesi danışmanlık alt yapısı için personel eğitilecektir. En az 50 işletme bu hizmetlerden proje dönemi içinde faydalanacaktır. İşletmelerin rekabet gücünün arttırılması için aşağıdaki konularda seminerler düzenlenecektir:

 • İş geliştirme
 • Pazarlama ve satış
 • Kamu satın alımları
 • Finansa erişim
 • Mobilya sektörü için basit tasarım kursu